Анализы

Амебиаз ( Entamoeba histolytica ) антитела ИФА
16.12.2021
Описторх а/т ИФА
16.12.2021
Show all

Амебиаз панель: ( Entamoeba histolytica ) антиген в кале + антитела в крови ИФА

2,105.00


Категория: .